Vi har en god sag, men har brug for jeres hjælp!

HavneForum København er en paraplyorganisation for alle foreninger og virksomheder med interesse i Københavns Havn.

HavneForum København høres af myndighederne i en lang række spørgsmål, der har betydning for havnens udvikling og livet i havnen mere generelt.

Broerne over inderhavn og kanaler:
Den sag der for tiden har allerstørst bevågenhed er sagen om de planlagte broer over inderhavnen mellem Nyhavn og Krøyers Plads og derfra videre med hele 4 broer over Christianshavnskanal og Proviantmagasingraven.

Der er ingen tvivl om at hvis broerne bliver realiseret vil det for altid markant ændre havnelivet i inderhavnen fra Nyhavn og helt ud til Slusen i Sydhavnen og det vil få fatale følger for det helt unikke aktive havneliv i Christianshavns kanal.

De nye broer vil forhindre mastebåde i at besejle store dele at havnen – og det uanset hvilken broåbningspolitik der bliver vedtaget.

Hvad værre er at broerne ikke er til gavn for nogen – ikke engang cyklisterne, der i hovedparten af tiden vil få længere tid på ruten fra Holmen og Amager indtil indre by fordi de skal vente på broåbning.

Hvad har vi gjort indtil nu:
HavneForum København har gennem høringer, deltagelse i møder med havnen, klager til Kystdirektoratet, Fredningsnævn og Naturklagenævn, indsamling af underskrifter, demonstrationer til vands og lands samt meget mere aktivt bekæmpet broerne.

Ikke ved bare at sige NEJ til det hele, men ved at komme med velovervejede og gennemarbejdede alternative forslag i form af pendulfærger og tunnelløsninger.

Vi har oven i købet dokumenteret at en tunnelforbindelse under Christianshavns kanal allerede over en bare 5 årig periode er en langt billigere løsning end den påtænkte broforbindelse.

Arbejdet har indtil videre været en succes, forstået på den måde at Fredningsnævnet i en kendelse effektivt har stillet betingelser, der forhindrer den planlagte broforbindelse. Det er nu op til Naturklagenævnet at stadfæste denne kendelse.

For aktivt at kunne fortsætte arbejdet har vi brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at melde din forening, klub eller virksomhed ind i Havneforum København.

Det sker lettest ved at sende kontingentet på kr. til konto 2191-3486706057 mærket ”medlem”, og med oplysning om navn, adresse og e-mail på din forening/klub/virksomhed.

Med venlig hilsen Preben Thorup/ formand

Havneforum København arbejder også for:

  • aktivt for at gøre havnen til et spændende sted for alle
  • gennem konstruktivt dialog at sikre den frie sejlads i havnen
  • at være talerør for de maritime interesser i Københavns Havn
  • at skaffe flere maritime aktiviteter i havnen
  • at fremme det unikke maritime miljø i og omkring havnen
  • at alle dæmninger åbnes, så der bliver fri sejlads for små både
  • en automatisering af Slusen og udvikling af det maritime miljø ved Slusen
  • at der udvikles grønne kiler langs havnen
  • at der udvikles flere havnerelaterede virksomheder i havnen.
Se flere billeder i vores galleri