Sagen om Cirkelbroen skal gå om

Landretten har 12. marts dømt, at Københavns Kommunes dispensation fra lokalplanen, der blev blåstemplet af Natur-og Miljøklagenævnet, er ulovlig. Den lokale borger, der har klaget, blev tidligere afvist af byretten.

Men afgørelse lider af en retlig mangel, konstaterer landsrettens dommere. Lokalplanen og tillægget giver kun mulighed for en “let gangbro”, og Cirkelbroen er ikke i den lette ende – Den består af fem cirkelformede betondæk hver med en mast, hvoraf den højeste er på godt 24 meter. Desuden er broen også et kunstværk og et opholdssted, og den forsynes med LED-lys.

At kommunen gennemførte en begrænset nabohøring er ikke tilstrækkeligt. Det er nødvendigt med en ny lokalplan med tilhørende mulighed for, at offentligheden giver sin mening til kende, fremgår det af dommen.

Se Rizau-telegrammet her

Se flere billeder i vores galleri