Nyt reglement for Københavns Havn

Et nye havnereglement er offentliggjort fredag den 17. juli på Søfartsstyrelsens hjemmeside og træder i kraft 31. juli. Det giver blandt andet mulighed flere muligheder for at fiske med stang i havnen, og det giver private og offentlige bolværksejere mulighed for at etablere ubemandede, afskærmede badezoner i dele af havnen. De nye badezoner kan etableres af bolværksejerne på udvalgte strækninger syd for Langebro og i Søndre Frihavn.

– I Københavns havn skal det være sikkert at færdes for både erhvervssejlads, fritidssejlads, fritidsfiskere og badende. Derfor er det rigtig godt, at der nu kan skabes mulighed for at bade og fiske flere steder i havnen, siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

Ingen vandscootere og jetski i havnen
Af hensyn til sikkerhed i havnen opretholdes de gældende retningslinjer for sejlads med jetski og vandscootere, som kun må finde sted i havnen efter forudgående skriftlig aftale. Dette de facto forbud hjælper Københavns Politi med at begrænse højhastighedssejlads i havnen, som ud over at være forbudt også kan være til fare for både brugerne og omgivelserne.

Hent det nye havnereglement her

Læs mere om reglementet hos By & Havn

Se flere billeder i vores galleri