Ny borgmester for broerne

HavneForum København byder velkommen til Morten Kabell (EL), der fra 1.januar er ny Miljø- og teknikborgmester og dermed også politisk og administrativ ansvarlig for broerne i Københavns havn.

HFK er allerede igang med at arrangere et møde med den nye borgmester. Enhedslisten var blandt de partier, der stemte mod, at broerne over inderhavnen og kanalerne skulle bygges.
Situationen nu, hvor Pihl og Søn A/S er gået konkurs, burde selvklart åbne for en mulighed, hvor hele projektet gentænkes og hvor forslaget om en tunnel under kanalerne igen kommer i spil.
Vi håber i HFK på et hurtigt og positivt møde med Morten Kabell.

Se også denne artikel fra ugebladet Ingeniøren: http://ing.dk/artikel/daarligt-staal-skaevheder-og-forkert-projektering-inderhavnsbro-er-fyldt-med-fejl-164654?utm_medium=email&utm_source=ing.dk&utm_campaign=tipenven

Se flere billeder i vores galleri