HFK holder møde med Center for Trafik om broåbningspolitikken

10. september 2013 mødtes repræsentanter med Københavns kommune “Center for Trafik” for at drøfte situationen omkring broerne og specielt den af kommunen foreslåede broåbningspolitik.

Pihl & Søn A/S’ konkurs har naturligvis stor indflydelse på hvornår færdiggørelsen af broerne er helt på plads. Kommunen mener at broerne står færdige i foråret 2014, men det er efter HFK mening måske noget optimistisk efter de forlydender, der har været fremme i pressen.

På mødet forlagde HFK’ bestyrelse især følgende omkring broåbningspolitikken:

  • Havneforum foreslår, at der ikke er spærretid på broen, men at den også kan åbnes i myldretiderne morgen og aften.
  • Havneforum protesterer mod, at der skal være gebyr på broåbninger om natten. Eventuelt kan broerne stå åbne i nattetimerne, hvor cykel- og gangtrafikken er meget begrænset. Alternativt bør det være gratis at få åbnet broerne, i hvert fald for både med fast plads i kanalen inden for broen.

København kommune gav tilsagn om at se på spærretiderne om natten og måske afgiftsfritage lokale både uden for spærretiderne, men kunne ikke tilslutte sig forslaget om at lade broerne være åbne for sejlende trafik om natten. Bemærkelsværdigt, da man jo må regne med meget lidt cykeltrafik sent om natten og fordi cyklisterne jo stadigt kan komme hjem via Knippelsbro.

Forholdet medllem turbådene fra de forskellige kanalrundfarter blev også drøftet – uden at det dog kom til en egentlig afklaring.

Hele referatet kan læses her: Kommunens referat af mødet

 

Se flere billeder i vores galleri