Endnu en bro over Inderhavnen

Borgerrepræsentationen har den 21. august 2014 besluttet, at kommunen skal modtage en bro over Inderhavnen mellem Langebrogade og Christians Brygge i gave fra Realdania.

Realdania ønsker at opføre en ny oplukkelig cykel- og gangbro, der skal forbinde Christians Brygge, hvor Vester Voldgade munder ud, og Christianshavnssiden ved Langebrogade. Broen skal aflaste cykelstierne på Langebro og give cyklister og gående et godt alternativ til Langebro.

I kommuneplanen er der p.t. indtegnet en cykelforbindelse på tværs af havnen umiddelbart syd for Langebro. Men på nordsiden af Langebro har den ombyggede Vester Voldgade introduceret en alternativ rute til H.C. Andersens Boulevard for både cykler og gående, pendlere såvel som rekreative brugere.

Den ny cykel- og gangbro placeret nord for Langebro erstatter linieføringen syd for Langebro og vil således ikke bare blive en del af Det Grønne Cykelrutenet og ”havneruten”, men også give mulighed for en ny rekreativ grøn og historisk forbindelse, der strækker sig fra Ørstedparken via Vester Voldgade til Christianshavns Voldanlæg og hele vejen ud til Holmen.

Der er pt. ikke indgået nogen aftale mellem Københavns Kommune og Realdania om broforbindelsen, men kommunen har på embedsmandsniveau i samarbejde med Realdaniaarbejdet på at afdække rammerne for en mulig broforbindelse over havnen, som grundlag for en politisk beslutning. Hertil er der udarbejdet forslag til partnerskabsaftale, der specificerer den videre proces.

Læs Bryghusprojektets beskrivelse her

Se flere billeder i vores galleri