Hjemmeside for broer og sejlads

Københavns Kommune  har nu oprettet en hjemmeside for broer og sejlads i Københavns Inderhavn og kanaler: www.broercph.dk.

Her kan fremover ses broernes faste åbningstider, kontaktinformation samt information om driftsstatus. Der vil tillige være henvisninger til områdets marinaer.

Der vil på ventepladserne i Christianshavns Kanal og Trangraven blive etableret “beklædning af kajerne” og skiltning på flere sprog.

Uden for Trangravsbroen, langs Grønlandsk Handels Plads, sættes træbeklædning op på den rå betonkaj. Lodrette staver opsættes med 10 cm mellemrum, og med regelmæssige mellemrum opsættes fortøjningsringe eller lignende.

Inden for Trangravsbroen, langs Islands Plads, har kajen træbolværk, som opefter skråner let indad. Et par jordanker-ender (brobefæstigelse) stikker lidt ud ved styrehuset. Her monteres en øvre vandret bjælke for at rette hældningen op og sikre afstand til jordankrene, derefter monteres lodrette staver, så træbeklædningen her stort set vil svare til træbeklædningen ved ventepladserne uden for broen.

Der vil ikke blive monteret gummifendring, så alle både skal bruge egne fendere.

 

Se flere billeder i vores galleri