Nyt om Trangravsbroerne og Cirkelbroen

Nyt om Trangravsbroen:

Indretning af ventepladser inden for og uden for Trangravsbroen lader vente på sig. Kommunen arbejder for at få udstukket rammerne for, hvordan forholdene ved kaj og bolværker kan tilpasses, så ventepladserne bliver velegnede til midlertidig fortøjning af fritidsbåde, men er endnu ikke klar til at fremlægge forslag om indretning for fritidssejlernes repræsentanter, oplyser Carsten Bigum.

Der opstilles en P-automat ved Trangravsbroens styrehus, og en billet vil koste 1.250,- kr. Billet skal løses af gæstesejlere uden fast bådplads inden for broen, hvis man vil lukkes igennem broen om natten. Der kan bruges betalingskort og kontanter.

Nyt om Cirkelbroen:

Cirkelbroens stålelementer bliver løftet på plads af en stor kran 12.-13. marts. Pga. montagearbejdet kan der slet ikke sejles under broen i den følgende uges tid. Det betyder bl.a., at der ikke sejler turbåde fra havnerundfarten gennem Christianshavns Kanal i denne periode. Derefter fjernes afspærringen, og broen kan nu passeres af både, der ikke kræver broåbning.

Broen vil sandsynligvis være færdigmonteret primo juni måned. Broen vil ikke kunne åbne før da. Broen åbner dog én gang i april måned for at give indespærrede fritidssejlere mulighed for at komme ud til midlertidige bådpladser uden for broen.

Se flere billeder i vores galleri