Drift af Trangravsbroerne

Driften af Trangravsbroen vil fra den 28. marts 2015 blive varetaget af Guard & Protection Service Aps. GPS vil bemande broen syv dage ugentligt klokken 06-24.  Frem til den 27. marts vil det fortsat være By & Havn, der varetager driften.

Bestilling af (nat)åbning fra og med 28. marts 2015 skal ske på tel. 22 37 72 93. På samme nummer kan vagthavende brovagt altid træffes dag og aften.

I perioden 28. december 2014 til 11. februar 2015 har broen været åben 18 gange i alt i forbindelse med gennemsejlinger. Der er observeret op til 70 ventende cyklister og fodgængere ved en enkelt åbning.

Især i januar måned var der en del driftsforstyrrelser, som gav unødig ventetid på broåbning – eller helt forhindrede gennemsejling.

I samme periode har der flere gange kørt biler på gang- og stibroerne. Ved Trangravsvej er nu opsat stålborner for at hindre denne trafik, mens der er spærret med midlertidige betongrise ved Grønlandsk Handels Plads. Disse erstattes af en permanent løsning i slutningen af marts måned, når der anlægges cykelsti mellem Trangravsbroen og den kommende Inderhavnsbro.

Se flere billeder i vores galleri