Nyheder

Sikkerhed i havnen

Skrevet af Ulla Bo Skovvart. Lagt online: maj 14 2017

HavneForum København har i flere år fortalt offentligheden om de lovløse forhold, der hersker omkring sejladsen i havnen, hvor visse personer i deres hurtige motorbåde og waterjets, særdeles ofte overtræder alle bestemmelser, regler og sejladsmæssige sædvaner til stor fare for havnen brugere.

HavneForum har klart meldt ud, at det måtte resultere i en ulykke. Der har været alvorlige ulykker, men i lørdag den 6. maj indtraf katastrofen, hvor to unge amerikanske kvinder mistede livet ved påsejling af en vandscooter i vild fart !!!!!

I den efterfølgende mediedækning og debat har HavneForum ved enhver lejlighed bl.a fremført følgende synspunkter:

De eksisterende regler og bestemmelser er langt hen af vejen gode nok, men overholdes ikke, og myndighederne, incl. politiet, Københavns Kommune og By og Havn, har hidtil gjort en rystende ringe indsats for at håndhæve dem.

København Kommune og By og Havn burde for længe siden have gennemført tiltag, der kunne adskille ”svage og stærke trafikanter i havnen”, samt gjort det muligt for politiet hurtigt at kunne spærre for sejlads ud af havnen i sydlig retning (slusen).

Politiet indsat skal skærpes betydeligt, og det skal naturligvis have nødvendige ressourcer og materiel til at løse opgaven.

Lovgivningen skal skærpes, så der bliver mulighed for at

  • give langt større bøder end i dag, vel og mærke til alle ombordværende
  • kunne konfiskere fartøjer der anvendes ulovligt uanset, hvem der er føreren
  • alene fartøjer, der er tydeligt mærket med navn og hjemsted for sikker identifikation, kan anvendes lovligt.

Reglerne og praksis for udstedelse af tilladelse til at føre speedbåde, vandscootere og jetski (speedbådskørekort) skal evalueres og strammes.

København, den 10. maj 2017.

p.b.v.
H.C. Hansen
Formand

 
Flere Nyheder
Se flere billeder i vores galleri